Yin Zhaoyang 尹朝阳, ‘Rocks from Songshan Mountain No.13 嵩岩No.13’, 2016, Matthew Liu Fine Arts