Yin Zhaoyang 尹朝阳, ‘Rocks from Songshan Mountain No.3 嵩岩No.3’, 2016, Matthew Liu Fine Arts