Yin Zhaoyang 尹朝阳, ‘Rocks from SongshanMountain No.11 嵩岩No.11’, 2016, Matthew Liu Fine Arts