Yong-cheol Yu, ‘Yohen tenmoku moon jar’, 2014, Gallery LVS

About Yong-cheol Yu

South Korean, based in Icheon-si, Gyeonggi-do, South Korea