Yong-Ik Cho, ‘81-129’, 1981, Edouard Malingue Gallery