Yong-Ik Cho, ‘86-0616’, 1986, Edouard Malingue Gallery