Yorgos Sapountzis, ‘Nacktes Erbe: Modellierte Figur, 1958’, 2017, Barbara Gross
Yorgos Sapountzis, ‘Nacktes Erbe: Modellierte Figur, 1958’, 2017, Barbara Gross