Yoriko Takabatake, ‘Bathing, Sky’, 2016, ShugoArts

About Yoriko Takabatake