Yoshishige Saito, ‘Shamentai ’, 1998, H.ARTS COLLECTIVE