Yoshitomo Nara, ‘Aomori Dog (White)’, 2017, Forum Auctions
Yoshitomo Nara, ‘Aomori Dog (White)’, 2017, Forum Auctions
Yoshitomo Nara, ‘Aomori Dog (White)’, 2017, Forum Auctions