Yoshitomo Nara, ‘Aomori-ken (Dog Piggy Bank)’, 2016, Heritage Auctions
Yoshitomo Nara, ‘Aomori-ken (Dog Piggy Bank)’, 2016, Heritage Auctions
Yoshitomo Nara, ‘Aomori-ken (Dog Piggy Bank)’, 2016, Heritage Auctions
Yoshitomo Nara, ‘Aomori-ken (Dog Piggy Bank)’, 2016, Heritage Auctions