Yoshitomo Nara, ‘Aomori-ken (The Dog)’, 2016, Heritage Auctions
Yoshitomo Nara, ‘Aomori-ken (The Dog)’, 2016, Heritage Auctions
Yoshitomo Nara, ‘Aomori-ken (The Dog)’, 2016, Heritage Auctions
Yoshitomo Nara, ‘Aomori-ken (The Dog)’, 2016, Heritage Auctions