Yoshitomo Nara, ‘Dizzy on Wheels AP 2/93’, Whitestone Gallery