Yoshitomo Nara, ‘Doggy Radio’, Sm Fine Art Gallery