Yoshitomo Nara, ‘Hand Searching’, 2017, Sm Fine Art Gallery