Yoshitomo Nara, ‘Little Wanderer’, 2003, EHC Fine Art