Yoshitomo Nara, ‘Shinning Doggy (Black And White, Set Of Two)’, 2015, Doyle
Yoshitomo Nara, ‘Shinning Doggy (Black And White, Set Of Two)’, 2015, Doyle