Yoshitomo Nara, ‘Shinning Doggy (Black and White, set of Two)’, 2015, Doyle
Yoshitomo Nara, ‘Shinning Doggy (Black and White, set of Two)’, 2015, Doyle