Yoshitomo Nara, ‘Too Young to Die’, 2002, Heritage Auctions
Yoshitomo Nara, ‘Too Young to Die’, 2002, Heritage Auctions