Yoshitoshi Mori, ‘Black nude (A)’, 1983, Ronin Gallery