Yoshitoshi Mori, ‘Madame of a Gallery’, 1985, Ronin Gallery