Yoshitoshi Mori, ‘Otokonosuke (KABUKI)’, 1971, Ronin Gallery