Yoshiyuki Koinuma, ‘The Color Fish’, 2017, Micheko Galerie