Yu-Cheng Chou, ‘Chou Yu-Cheng, His Professor Yen Ye-Cheng and His Painting’, 2014, Project Fulfill Art Space