Yu Nancheng, ‘Martial Arts II (Blue)’, 2016, Ode to Art