Yu Uchida, ‘cool it (xs) Dgg: o’, 2017, Micheko Galerie