Yu Xia 夏禹, ‘Zhengfa Road ’, 2015, Hive Center for Contemporary Art