Yu Xiao 余晓, ‘Zone No.1 ’, 2011, Beijing Art Now Gallery