Yu Youhan, ‘2007-11-12 2007-11-12’, 2007, ShanghART