Yugo Kohrogi, ‘/ 47’, 2016, Yoshimi Arts

Signature: on the back

Image rights: (c) Yugo Kohrogi, photo by Kityotoshi Takashima

About Yugo Kohrogi