Yuji Honbori, ‘Komoku-ten (Four Heavenly Kings)’, 2013, Nanzuka