Yuka Kashihara, ‘Green Hints I’, 2015, Tomio Koyama Gallery