Yuka Kashihara, ‘Mouraura’, 2016, Tomio Koyama Gallery