Yuka Kashihara, ‘Promenade I ’, 2015, Tomio Koyama Gallery