Yuka Kashihara, ‘Promenade II ’, 2015, Tomio Koyama Gallery