Yuka Kashihara, ‘Shifting Stars II ’, 2016, Tomio Koyama Gallery