Yuka Kashihara, ‘Tracking Ligh I’, 2016, Tomio Koyama Gallery