Yuka Kashihara, ‘Tracking Light II’, 2016, Tomio Koyama Gallery