Yukiko Hata, ‘Strawberry Union’, 2017, SEIZAN Gallery