YUKITO NISHINAKA, ‘YOBITSUGI G875’, 2015, Tansey Contemporary

About YUKITO NISHINAKA