Yukiya Izumita 泉田之也, ‘'Hen' Flake’, 2017, Ippodo Gallery
Yukiya Izumita 泉田之也, ‘'Hen' Flake’, 2017, Ippodo Gallery
Yukiya Izumita 泉田之也, ‘'Hen' Flake’, 2017, Ippodo Gallery

Japan

About Yukiya Izumita 泉田之也