Yuko Nasaka, ‘Untitled NY-50’, 1979, Whitestone Gallery