Yun-Fei Ji 季云飞, ‘The loggers’, 2015, Zeno X Gallery