Yutaka Matsuda, ‘MANY BLACK POINTS’, 1993-1996, Whitestone Gallery