Zanele Muholi, ‘Katiso Kgope, Daveyton, Johannesburg’, 2017, Stevenson