Zanele Muholi, ‘Misiwe IV, Biljmer, Amsterdam’, 2017, Stevenson