Zanele Muholi, ‘Yaya Mavundla I, Parktown’, 2017, Yancey Richardson Gallery