Zanele Muholi, ‘Yaya Mavundla I, Parktown, Johannesburg, 2017’, 2017, Stevenson