Zao Wou-Ki 趙無極, ‘Montagnes Et Soleil (Mountains And Sun)’, 1951, Waddington's
Zao Wou-Ki 趙無極, ‘Montagnes Et Soleil (Mountains And Sun)’, 1951, Waddington's