Zbylut Grzywacz, ‘A study’, 1994, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels

Signature: Yes

Image rights: Gallery Katarzyna Napiórkowska Brussels | Warsaw

About Zbylut Grzywacz

Polish, 1939-2004, Kraków, Poland, based in Kraków, Poland